Suljetun kierron pakokaasupesuri

Vaikka Itä- ja Pohjanmerellä saa polttoaineen rikkipitoisuus olla nykyään korkeintaan 1 %, ajaa alueella liikennöivä Langh Shipin m/s Laura niin korkearikkisellä polttoaineella kuin sen rahtaaja on Rotterdamista löytänyt. Tämän laiva saa tehdä siksi, että varustamo on asentanut siihen pakokaasupesurin, jonka jäljiltä savupiipusta tuleva pakokaasu on jopa puhtaampaa kuin jos polttoaineen rikkipitoisuus olisi korkeintaan 0,1 %.

Ympäristösäädöksiä tällä SECA-alueella (sulphur emission control area) on tiukennettu siten, että polttoaineen rikkipitoisuuden yläraja putoaa vuoden 2015 alusta alkaen 0,1 %:iin. “Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laivojen pitää siirtyä käyttämään dieseliä eli MGO:ta (marine gas oil), jollei niihin asenneta ns. skrubberia eli pakokaasupesuria”, kertoo varustamon toimitusjohtaja Hans Langh. MGO:n ja nykyisin alueella käytössä olevan matalarikkisen raskaan polttoöljyn hintaero on tällä hetkellä yli 300 dollaria tonnilta – tämä merkitsee isoa kustannusten nousua meriliikenteessä.

Langh Ship aloitti vaihtoehtojen tutkimisen ajoissa, sanoo Hans Langh: “Pyysimme tarjouksia pesureista, mutta saamamme tarjoukset olivat aivan liian kalliita, että niitä olisi voinut tosissaan harkita asennettavaksi käytettyihin laivoihin.”

Se, mikä tekee pakokaasupesurien laivasovelluksista varsinkin jälkiasennusten kohdalla vaikeita, on tilan puute. Lisäksi ongelmana tuntui olevan skrubberissa käytetyn pesuveden puhdistaminen.

Aito suljetun kierron järjestelmä

Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää merivettä skrubberissa siten, että savukaasun epäpuhtaudet joutuvat ilman sijasta meriveteen (nk. avoin kierto). “Meistä tuntui kuitenkin tärkeältä, että pesuri perustuisi ns. suljettuun kiertoon, jolloin vaatimuksena on prosessissa käytetyn pesuveden puhdistaminen niin, että haitalliset aineet saadaan erotettua, kertoo varustamon vanhempi tekninen neuvonantaja Reino Verosaari.

Hans Langhilla on syvällinen tietämys vesien käsittelystä, sillä Langhin perheen omistamalla Pesupalvelu Hans Langh Oy:llä on 40 vuoden kokemus teollisuuden pesuvesien puhdistamisesta. Tämä tietämys oli pohjalla, kun yritys lähti kehittämään omaan laivaansa skrubberia ja sen pesuveden käsittelyjärjestelmää.

Ja kehitystyö kannatti; skrubberi asennettiin m/s Lauraan telakoinnin yhteydessä toukokuun alussa ja sitä on koeajettu siitä saakka. Korkearikkistä polttoainettakin on jo ehditty kokeilla, kun Trafi myönsi siihen tarvittavan erikoisluvan. Tulokset ovat olleet rohkaisevia – pakokaasu puhdistuu tulevan säännöstön vaatimalle tasolle ja niin puhdistuu myös menetelmässä käytetty pesuvesi.  Lisäksi puhdistusjärjestelmä poistaa pakokaasusta pienhiukkaset, vaikka lainsäädäntö ei siihen vielä velvoita. Järjestelmä on suojattu useilla patenttihakemuksilla.

“Ei tätä ilman Tekesin osallistumista olisi saatu kasaan. Olemme tehneet rajusti töitä sekä tiedon etsimiseksi että menetelmien kehittämiseksi ja testaamiseksi ja Tekesin myöntämä tuki ja laina ovat kyllä ensiarvoisen tärkeitä”, Hans Langh kertoo. Skrubberista rakennettiin mm. ensin pienoismalli, johon johdettiin osa laivan pakokaasuista ja jonka pesuveden puhdistamista sitten testattiin erilaisilla menetelmillä. Projekti alkoi jo vuonna 2012 ja nyt ovat tulokset näkyvissä.

Pesuria ei edes näe

”Tavoitteenamme on ollut laitteisto, joka mahdollisimman vähän muuntaisi laivan ominaisuuksia eikä juuri pienentäisi lastikapasiteettia”, kuvailee kehitystiimissä aktiivisesti mukana ollut kaupallinen johtaja Laura Langh-Lagerlöf. ”Laura-laivassa onnistuimmekin aivan nappiin, laitteistoa ei edes näe ulkoapäin.”

Koska alukseen ei tullut mitään uusia ulokkeita eikä sen painopiste muuttunut, sen kulkuominaisuudet pysyivät alkuperäisinä. Asennuksen tehokkuutta lisää se, että painon lisäys on hyvin pieni. Pesuveden puhdistusjärjestelmä varmistaa lisäksi, ettei maihin vietävän jätteen varastointi laivalla pienennä käytännössä lainkaan lastikapasiteettia.

Langh Ship suunnittelee skrubberiasennusta myös neljään muuhun laivaansa. Lisäksi menetelmää tarjotaan muillekin: ”Tämä on onnistunut niin hyvin, että uskomme muidenkin voivan olla asiasta kiinnostuneita”, hymyilee Laura Langh-Lagerlöf tyytyväisenä.

Lisätietoja antavat:
Hans Langh, 040-500 1955, hans.langh@langh.fi
Laura Langh-Lagerlöf, 040-583 8874, laura.langh@langh.fi
Reino Verosaari, 044-550 0131, reino.verosaari@langh.fi

Korkearesoluutioiset kuvat materiaalipankistamme.

Langh Ship on suomalainen perheyritys, jonka tavoitteena on pysyä teknisen kehityksen kärjessä voidakseen palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Korkean teknologian avulla yritys haluaa myös kantaa vastuuta ympäristöstä. Varustamolla on viisi rahtilaivaa.